BDAR
gdpr

Įstaigų, planuojančių skelbti valstybės tarnautojų konkursus ir atrankas, dėmesiui

Data

2022 01 14

Įvertinimas
1
720_3d28f311b1a1f72dcd0133221c00206a.jpg

Primename, kad, vadovaudamasis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, Valstybės tarnybos departamentas, gavęs pareigybės, į kurią bus skelbiamas konkursas ar atranka, aprašymą, per 5 darbo dienas patikrina pareigybės aprašymo atitiktį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos reikalavimams ir, esant netikslumų, apie tai informuoja įstaigą.

Įstaiga per 7 darbo dienas nuo informacijos apie netikslumus gavimo dienos turi pašalinti pareigybės aprašymo trūkumus ir patikslintą pareigybės aprašymą per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) pateikti Valstybės tarnybos departamentui. Įstaigai per 7 darbo dienų terminą nepateikus patikslinto pareigybės aprašymo, konkurso ar atrankos skelbimo prašymas, pagal Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus, atmetamas, o įstaiga pareigybės aprašymą Valstybės tarnybos departamentui turi teisę pateikti pakartotinai.