BDAR

Įgyvendinamas projektas „VIISP portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“

Data

2020 06 18

Įvertinimas
0
732_3f244f22a3da97ce54de4f044acd8aa5.jpg

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas) informuoja, kad suderino su Centrine projektų valdymo agentūra projekto „VIISP portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“ (toliau – Projektas) paraišką finansavimui iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto  „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonei Nr. 02.3.1-CPVA-V-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ skirtų lėšų gauti ir 2018 m. birželio 28 d. pasirašė iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0016 VIISP portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“ sutartį.

Komitetas informaciją apie Projektą skelbia interneto svetainėje, srityje „Apie IVPK“, temos „Vykdomi projektai“ skiltyje „IVPK įgyvendinami projektai“,  projekto  „VIISP portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“ aprašyme (Interneto prieiga https://ivpk.lrv.lt/lt/apie-ivpk/vykdomi-projektai ).