BDAR

Duomenų tvarkytojams apie VATIS ir VATARAS

Data

2019 03 14

Įvertinimas
2
StockSnap_DSCANN9B8V.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos sulaukia nemažai klausimų apie duomenų tvarkymą Valstybės tarnautojų registre (toliau – VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS). Atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kokius duomenis privaloma registruoti VATARE?

Privalomi registruoti duomenys yra nustatyti Valstybės tarnautojų registro  nuostatuose.

Ar privaloma naudotis VATIS ir kur tai nustatyta?

Dalis VATIS modulių ir posistemių yra privalomi. Tai yra nustatyta įvairiuose žmogiškųjų išteklių tvarkymą valstybės tarnyboje reglamentuojančiuose teisės aktuose, su kuriais įstaigų personalo specialistai – VATIS duomenų tvarkytojai – privalo būti susipažinę. Pavyzdžiui, Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše, Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos apraše, Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklėse ir kt.

Kai kurie VATIS moduliai ir posistemiai, tokie kaip kasmetinių atostogų, darbo laiko apskaitos, elektroninės asmens bylos ir kt., yra naudojami įstaigos pasirinkimu.

Kaip išmokti naudotis VATIS ir VATARU?

Naudotis šiomis sistemomis tikrai nesudėtinga, tereikia pradėti. Skiltyje „Pagalba“ bei atskiruose moduliuose yra parengtos naudojimo instrukcijos ir vadovai – rekomenduojame su jais susipažinti. Jei perskaičius pagalbinę medžiagą vis tiek kyla klausimų, tada galima kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą konsultacijų telefonu + 370 5 271 7255 (spausti 7).

Kaip sužinoti, kad sistemų funkcionalumai pasikeitė ar kad pakeisti teisės aktai, reglamentuojantys sistemų naudojimą?

Informacija apie įvairius pasikeitimus ir su jais susijusius būtinus atlikti veiksmus, taip pat

raginimai įregistruoti ir koreguoti neteisingus duomenis, priminimai ir kt. periodiškai skelbiami skiltyje „Naujienos/Pranešimai“.

 

Valstybės tarnybos departamentas nuolat organizuoja mokymus VATIS ir VATARAS tvarkytojams – maloniai kviečiame juose dalyvauti.