BDAR
gdpr

Dėmesio: 2018 m. tarnybinės veiklos vertinimas vyks pagal naują tvarką

Data

2019 01 03

Įvertinimas
5
laptop-3196481_1920.jpg

Valstybės tarnybos departamentas atkreipia dėmesį, kad 2018 metų valstybės tarnautojų tarnybinė veikla bus vertinama pagal naujos redakcijos Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašą.

Lietuvos Respublikos Seimui 2018 m. gruodžio 18 d. priėmus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1789, pasikeitė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 24 dalies redakcija. Joje nebeliko nuostatos, kad valstybės tarnautojų 2018 metų tarnybinė veikla vertinama iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tarnybinės veiklos vertinimo tvarka.

Atsižvelgiant į šį įstatymo pasikeitimą, valstybės tarnautojų 2018 metų tarnybinė veikla bus vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 27 straipsnio nuostatomis bei pagal Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos  vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1295.