BDAR
gdpr

Dauguma vadovų yra patenkinti naujai priimtų valstybės tarnautojų darbu

Data

2021 01 13

Įvertinimas
2
660_803e9f234a2886f74230c079056cc4c3.jpg

Net 83 proc. pernai Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centralizuotai atrinktų valstybės tarnautojų darbą jų tiesioginiai vadovai įvertino teigiamai.

 

Siekdamas įvertinti centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos kokybę ir efektyvumą, Valstybės tarnybos departamentas 2020 m. atliko naujai priimtų valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų apklausą. Šioje apklausoje buvo pakviesti dalyvauti 203 respondentai, kurie yra vieno ar daugiau 2020 m. centralizuotai atrinktų ir ne mažiau kaip prieš 3 mėnesius priimtų į pareigas valstybės tarnautojų tiesioginiai vadovai.

 

Apklausoje dalyvavę tiesioginiai vadovai 83 proc. savo naujųjų pavaldinių darbą įvertino teigiamai: puikiai (17,11 proc.), labai gerai (36,84 proc.), gerai (22,37 proc.) arba pakankamai gerai (6,58 proc.).

 

Naujai priimtų pavaldžių padalinių vadovų darbas teigiamai vertintas dažniau nei specialistų: atitinkamai 93,75 proc. ir 80,00 proc.

 

Taip pat gauti duomenys atskleidžia, kad šiek tiek pozityviau naujųjų pavaldinių darbą vertino tie tiesioginiai vadovai, kurie dalyvavo pretendentų vertinimo komisijos darbe kaip komisijos nariai, palyginti su tais, kurie komisijos darbe nedalyvavo: atitinkamai 84,62 proc. ir 79,17 proc.

 

Tiesioginiai vadovai, kurie teigiamai įvertino naujai priimtų valstybės tarnautojų darbą, gerai atsiliepė apie naujųjų pavaldinių iniciatyvumą, motyvaciją darbui, imlumą, atsakingumą, pareigingumą, savarankiškumą, kompetenciją bei gebėjimą greitai atlikti užduotis. O tiesioginiai vadovai, kurie neigiamai įvertino savo naujųjų pavaldinių darbą, išsakė pastabas dėl iniciatyvumo ir savarankiškumo stokos bei profesinių žinių trūkumo priskirtoms funkcijoms atlikti.

 

Tiesioginių vadovų, įvertinusių 2020 m. priimtų pavaldžių valstybės tarnautojų darbą, vertinimų pasiskirstymas