BDAR
gdpr

Atleidimas šalių susitarimu: kaip nesuklysti?

Data

2017 06 14

Įvertinimas
0
handshake.jpg

Pastaruoju metu įstaigoms tobulinant savo struktūras, vykdant reorganizacijas, pastebima tendencija, kad vis daugiau valstybės tarnautojų yra atleidžiama iš pareigų šalių susitarimu. Šis atleidimo pagrindas valstybės tarnyboje galioja ne taip seniai – nuo 2012 m. pabaigos. Vien per nepilną 2017 m. I pusmetį šiuo pagrindu atleisti valstybės tarnautojai sudarė 11,5 proc. visų atleistų tarnautojų (137 tarnautojai), o 2013 m. šis skaičius sudarė vos 6,6 proc. atleidimo atvejų (171).

Valstybės tarnybos departamentas pastaruoju metu gauna nemažai paklausimų dėl šio atleidimo pagrindo: dėl procedūrų, dėl mokėtinos kompensacijos dydžio nustatymo, taip pat dėl skirtingo atleidimą šalių susitarimu reglamentuojančių teisės aktų interpretavimo.

Siekdami palengvinti Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų atleidimą iš pareigų šalių susitarimu, taikymą, parengėme rekomendaciją, kurioje aptartas susitarimo atleisti tarnautoją turinys bei išeitinės kompensacijos dydžio skaičiavimas.

Rekomendaciją rasite čia