BDAR
gdpr

Aptartas ikiteisminių tarnybinių ginčų nagrinėjimo poreikis ir nauda

Data

2017 12 06

Įvertinimas
1
teismas.jpg

Valstybės tarnybos departamentas kartu su Lietuvos vyriausiuoju administraciniu teismu (LVAT) surengė apvaliojo stalo diskusiją, kurioje atsakymų į svarbiausius ikiteisminių tarnybinių ginčų nagrinėjimo klausimus ieškojo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto, Valstybės tarnybos departamento, Valstybinės darbo inspekcijos, Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos atstovai, teisės mokslininkai ir teisėjai.

Diskusijoje apie tarnybinių ginčų nagrinėjimo ypatumus labiausiai buvo akcentuotas ikiteisminių tarnybinių ginčų nagrinėjimo poreikis ir nauda. Tokia tvarka, renginio dalyvių įsitikinimu, padėtų veiksmingiau išspręsti daugybę šio pobūdžio ginčuose keliamų problemų, taip išvengiant ne visuomet būtino ginčo nagrinėjimo teisme. Be kita ko, tokiu būdu ikiteisminio tarnybinių ginčų nagrinėjimo procesas leistų tinkamiau optimizuoti teismų darbo krūvį.

Aktyviai buvo diskutuota ir dėl tarnybinių ginčų ikiteisminio nagrinėjimo galimo modelio, be kita ko, svarstant galimybę ateityje į šį procesą įtraukti nuo 2018 sausio 1 d. pradėsiančias veikti administracinių ginčų komisijas. Renginyje dalyvavę teisės mokslininkai akcentavo, jog ypatingai svarbu, kad tarnybinius ginčus ikiteismine tvarka nagrinėjantis subjektas būtų nepriklausoma institucija, užtikrinanti teisingo proceso garantijas. Pabrėžta ir socialinių partnerių įtraukimo į nagrinėjamą procesą svarba.

Prie apvaliojo stalo susirinkę svečiai vieningai sutarė dėl mediacijos procedūros pritaikymo tokiems ginčams neabejotinos naudos. Kita vertus, tai lemia poreikį atitinkamu aspektu koreguoti tam tikrus galiojančius teisės aktus. Jų pakeitimo projektus, atspindinčius diskusijoje aptartus aspektus, buvo pasiūlyta inicijuoti. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija