BDAR

Darbo užmokestis

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Darbuotojų sk. 2019 Darbuotojų sk. 2020 IV ketv.
Direktorius 1 4194 1 4280
Direktoriaus pavaduotojas 1 3142 1 3822
Vyriausiasis patarėjas 1 2618 1 3185
Skyriaus vedėjas 3 2399 3 2829
Vyresnysis patarėjas 2 2595 2 3143
Patarėjas 8 1971 9 2472
Vyriausiasis specialistas 18 1600 31 1804

 

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Darbuotojų sk. 2019 Darbuotojų sk. 2020 IV ketv.
Atrankos specialistas (A1) 4** 1476 3** 1500

Atrankos specialistas (A2)

6 992 2 1435
Specialistas (A2) 1 1618 1 1980
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 530 1 821
Specialistas (A2) (0,25 etato) 1 143 1 401
Specialistas (B) 1 - 1 -
Specialistas (C) (0,5 etato) 1 655 1 556

* Darbo užmokesčio pokyčiai 2020 m.  susiję su  darbo užmokesčio bazinio dydžio pasikeitimu nuo  2020 m. sausio 1 d., darbuotojų vertinimu, stažo pasikeitimu ir darbuotojų kaita. 

** 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 – 0,75, 1 - 1.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2019 m. valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigų pavadinimas 

2019 m. IV ketv. 

2019 m.

Darbuotojų skaičius  Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius 

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

  Direktorius  1 4551 1 4194
  Direktoriaus pavaduotojas 1 3571 1 3142
  Vyriausiasis patarėjas - - 1 2618
  Skyriaus vedėjas 3 2782 4 2399
  Vyresnysis patarėjas 1 2637 1 2595
  Patarėjas 8 2135 8 1971
  Vyriausiasis specialistas 22 1826 17 1600

 

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2019 m. darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigų pavadinimas 

2019 m. IV ketv.

2019 m.

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius 

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

  Personalo atrankos specialistas (A1) 4 1596 4 1476
  Personalo atrankos specialistas (A2) 5 1202 3 992
  Specialistas (B)  1 - 1 -
  Specialistas (A2) (0,5 etato)  1 575 1 530
  Specialistas (A2) (0,25 etato)  1 75 1 143
  Specialistas (C) (0,5 etato) 1 649 1 655
  Specialistas (A2)  1 1594 1 1618

Vadovaujantis 2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.426 „Dėl  Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apskaitos tvarkymo centralizuotai“ ir  2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartimi Nr. 8S-107/ 27F11-60, duomenis apie vidutinį darbo užmokestį už 2019 m. III ir IV ketvirčius paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Darbo užmokesčio pokyčius metų bėgyje lėmė darbuotojų kaita, priedų už stažą keitimasis, priemokos už padidintą darbo krūvį.

Valstybės tarnybos departamento 2018 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)  

Pareigų pavadinimas

2018 m. 
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur
  Direktoriaus pavaduotojas 1 2633
  Skyriaus vedėjas  6 1743
  Patarėjas 8 1482
  Vyriausiasis specialistas  14 1120
  Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį 12 865

 

Valstybės tarnybos departamento 2017 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)  

Pareigų pavadinimas Darbuotojų 
skaičius
Vidutinis mėnesinis
(nustatytasis)
darbo užmokestis, Eur 
      Direktoriaus pavaduotojas 1 2450
      Skyriaus vedėjas  7 1590
      Patarėjas 7 1478
      Vyriausiasis specialistas  14 1141
      Darbuotojas pagal darbo sutartį   16 893

Valstybės tarnybos departamento 2016 m. vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)  

Pareigų pavadinimas Darbuotojų 
skaičius
Vidutinis mėnesinis
(nustatytasis)
darbo užmokestis, Eur 
      Direktorius  1  2539
      Direktoriaus pavaduotojas  1  2382
      Vyriausiasis patarėjas  1  1934
      Skyriaus vedėjas  7  1570
      Skyriaus vedėjo pavaduotojas  1  1328
      Patarėjas  5  1355
      Vyriausiasis specialistas  15  1041
      Darbuotojas pagal darbo sutartį    19  945

Valstybės tarnybos departamento 2015 m. vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)   

Pareigų pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis (nustatytasis)
darbo užmokestis, Eur 
      Direktorius 1 2135
      Direktoriaus pavaduotojas 1 2172
      Vyriausiasis patarėjas 2 1609
      Skyriaus vedėjas 7 1409
      Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1323
      Patarėjas 3 1334
      Vyriausiasis specialistas 17 959
      Darbuotojas pagal darbo sutartį 20 966

Valstybės tarnybos departamento 2014 m. vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)  

Pareigų pavadinimas Pareigybių skaičius     Vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
     darbo užmokestis, Lt  
  
      Direktorius 1 6365,25
      Direktoriaus pavaduotojas 1 7077,81
      Vyriausiasis patarėjas 2 5696,15
      Skyriaus vedėjas 7 5155,26
      Patarėjas 5 4638,00
      Vyr.specialistas 21 3073,12
      Darbuotojas pagal darbo sutartį   4 2417,34

Valstybės tarnybos departamento 2013 m. vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 

 Pareigybės pavadinimas 2013 m. vidutinis darbo užmokestis (Lt)
      Direktorius 6069,05
      Direktoriaus pavaduotojas  6317,62
      Vyriausiasis patarėjas 4371,40
      Patarėjas 5037,48
      Skyriaus vedėjas  4080,95
      Skyriaus vedėjo pavaduotojas  4470,03 
      Skyriaus patarėjas  4032,59
      Vyriausiasis specialistas 2955,24
      Vyresnysis specialistas 3264,80 
      Vyriausiasis specialistas DK 1791,89
      Specialistas DK 3003,75
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-09