BDAR
gdpr

Darbo užmokestis

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2022 III ketv.
Direktorius 1 4340 1 4471
Direktoriaus pavaduotojas 0,5 4418 1 4066
Vyriausiasis patarėjas 0,25 2795 1 2737
Skyriaus vedėjas 3,5 3005 4 3459
Vyresnysis patarėjas 1,75 2675 2 3284
Patarėjas 8,75 2267 10 2512
Vyriausiasis specialistas 31,5 1679 25 1835

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2022 III ketv.
Atrankos specialistas (A1) 3* 1482 2** 1719
Atrankos specialistas (A2) 2 1491 2 2132
Specialistas (A2) 1 1886 1 1971
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 725 1 869
Specialistas (A2) (0,75 etato)  1*** 943 1

1833

Specialistas (B) 1 - 1 -
Specialistas (C) (0,5 etato) 1 559 1 599

* 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu,

** 1 darbuotojas 0,5 etato ir 1 darbuotojas 0,75 etato,

*** darbuotojas 0,5 etato.

Darbo užmokesčio pokyčius  lėmė padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, priedai už stažą, priemokos ir darbuotojų kaitumas.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2021 IV ketv.
Direktorius 1 4340 1 4345
Direktoriaus pavaduotojas 0,5 4418 1 4498
Vyriausiasis patarėjas 0,25 2795 0 0
Skyriaus vedėjas 3,5 3005 3 3160
Vyresnysis patarėjas 1,75 2675 2 3200
Patarėjas 8,75 2267 8 2384
Vyriausiasis specialistas 31,5 1679 32 1743

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2021 IV ketv.
Atrankos specialistas (A1) 3*** 1482 2** 1318
Atrankos specialistas (A2) 2 1491 2 1487
Specialistas (A2) 1 1886 1 2082
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 725 1 725
Specialistas (A2) (0,5-0,75 etato)*   1 943 1 1360
Specialistas (B) 1 - 1 -
Specialistas (C) (0,5 etato) 1 559 1 559

* I-III ketv. – 0,5 etato, IV ketv. –  0,75 etato,

** 1 darbuotojas 0,5 etato ir 1 darbuotojas 0,75 etato,

*** 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu.

Darbo užmokesčio pokyčius IV ketvirtyje lėmė padidėję priedai už stažą, pareiginės algos koeficientų padidėjimas pagal neeilinio valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas, priemokos ir darbuotojų kaitumas.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Darbuotojų sk. 2019 Darbuotojų sk. 2020 IV ketv.
Direktorius 1 4194 1 4280
Direktoriaus pavaduotojas 1 3142 1 3822
Vyriausiasis patarėjas 1 2618 1 3185
Skyriaus vedėjas 3 2399 3 2829
Vyresnysis patarėjas 2 2595 2 3143
Patarėjas 8 1971 9 2472
Vyriausiasis specialistas 18 1600 31 1804

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Darbuotojų sk. 2019 Darbuotojų sk. 2020 IV ketv.
Atrankos specialistas (A1) 4** 1476 3** 1500

Atrankos specialistas (A2)

6 992 2 1435
Specialistas (A2) 1 1618 1 1980
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 530 1 821
Specialistas (A2) (0,25 etato) 1 143 1 401
Specialistas (B) 1 - 1 -
Specialistas (C) (0,5 etato) 1 655 1 556

* Darbo užmokesčio pokyčiai 2020 m.  susiję su  darbo užmokesčio bazinio dydžio pasikeitimu nuo  2020 m. sausio 1 d., darbuotojų vertinimu, stažo pasikeitimu ir darbuotojų kaita. 

** 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 – 0,75, 1 - 1.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-09