BDAR
gdpr

Direktoriaus einamųjų metų veiklos užduotys

  • Užtikrinti Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus kontrolės sistemos, įskaitant ir rizikų valdymo, efektyvų veikimą.
  • Parengti ir pateikti pasiūlymus dėl administracinės naštos įstaigoms ir pretendentams mažinimo, organizuojant ir vykdant centralizuotus konkursus.
  • Užtikrinti konkursų į valstybės tarnybą organizavimo tęstinumą institucinio organizacinio Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pokyčio laikotarpiu (2022 m. eigoje).
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-07