BDAR
gdpr

Direktoriaus einamųjų metų veiklos užduotys

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

GEDIMINO MIŠKINIO

EINAMŲJŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 

1. Parengti vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo bei valdymo proceso Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priemonių planą.

2. Didinti valstybės tarnybos kaip darbdavio patrauklumą.

3. Atlikti valstybės tarnybos teisinio reglamentavimo ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo, centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo procesų įvertinimą ir pateikti išvadas bei pasiūlymus dėl lankstesnio ir greitesnio atrankos proceso, vadovų įgaliojimų stiprinimo, valstybės tarnybos reguliavimo supaprastinimo.

4. Užtikrinti, kad 2021 m. konkursai ar atrankos būtų vykdomi greičiau.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-20