BDAR

Vidaus tvarkos taisyklės

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 27V-214.

Valstybės tarnybos departamento Vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 27V-197. 

Valstybės tarnybos departamento Pretendentų vertinimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 27V-204. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-16