BDAR

Planavimo dokumentai

    Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1V-137 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų 2020 metų veiklos planų" pakeitimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-02