BDAR

Paskatinimai ir apdovanojimai

Informacija apie Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų paskatinimą ir apdovanojimus 2020 m. I–III ketv.

Skatinimo priemonė

 

Padėka

3

Vardinė dovana

-

Piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius

10

Suteikiant iki 5 mokamų poilsio dienų (tačiau ne daugiau kaip 10 darbo dienų per metus) arba atitinkamai sutrumpinant darbo laiką

-

Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka

-

Finansuojant kvalifikacijos tobulinimą ne didesne kaip valstybės tarnautojo vienos pareiginės algos dydžio suma per metus

-

Valstybės apdovanojimas

-

 

Informacija apie Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų paskatinimą ir apdovanojimus 2019 m. 

Skatinimo priemonė

 

Padėka

3

Vardinė dovana

-

Piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius

-

Suteikiant iki 5 mokamų poilsio dienų (tačiau ne daugiau kaip 10 darbo dienų per metus) arba atitinkamai sutrumpinant darbo laiką

4

Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka

-

Finansuojant kvalifikacijos tobulinimą ne didesne kaip valstybės tarnautojo vienos pareiginės algos dydžio suma per metus

-

Valstybės apdovanojimas

-

 

Informacija apie Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų paskatinimus ir apdovanojimus 2018 m. 

Skatinimo priemonė 

 

VRM ministro padėka

 0

Garbės ženklas

 0

Vardinė dovana

 0

Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka

 4

Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu

 0

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-10