BDAR
gdpr

2022 metai

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2022 III ketv.
Direktorius 1 4340 1 4471
Direktoriaus pavaduotojas 0,5 4418 1 4066
Vyriausiasis patarėjas 0,25 2795 1 2737
Skyriaus vedėjas 3,5 3005 4 3459
Vyresnysis patarėjas 1,75 2675 2 3284
Patarėjas 8,75 2267 10 2512
Vyriausiasis specialistas 31,5 1679 25 1835

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2022 III ketv.
Atrankos specialistas (A1) 3* 1482 2** 1719
Atrankos specialistas (A2) 2 1491 2 2132
Specialistas (A2) 1 1886 1 1971
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 725 1 869
Specialistas (A2) (0,75 etato)  1*** 943 1

1833

Specialistas (B) 1 - 1 -
Specialistas (C) (0,5 etato) 1 559 1 599

* 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu,

** 1 darbuotojas 0,5 etato ir 1 darbuotojas 0,75 etato,

*** darbuotojas 0,5 etato.

Darbo užmokesčio pokyčius  lėmė padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis, priedai už stažą, priemokos ir darbuotojų kaitumas.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-17