BDAR
gdpr

2022 metai

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2022 I ketv.
Direktorius 1 4340 1 4471
Direktoriaus pavaduotojas 0,5 4418 1 3759
Vyriausiasis patarėjas 0,25 2795 0 0
Skyriaus vedėjas 3,5 3005 4 3077
Vyresnysis patarėjas 1,75 2675 2 2790
Patarėjas 8,75 2267 10 2245
Vyriausiasis specialistas 31,5 1679 29 1640

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2022 I ketv.
Atrankos specialistas (A1) 3* 1482 2** 1444
Atrankos specialistas (A2) 2 1491 2 1587
Specialistas (A2) 1 1886 1 1787
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 725 1 784
Specialistas (A2) (0,75 etato)  1 943 1 1230
Specialistas (B) 1 - 1 -
Specialistas (C) (0,5 etato) 1 559 1 581

* 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu,

** 1 darbuotojas 0,5 etato ir 1 darbuotojas 0,75 etato.

Darbo užmokesčio pokyčius lėmė darbo užmokesčio bazinio dydžio pasikeitimas nuo 2022 m. sausio 1 d., priedų už stažą, pareiginės algos koeficientų pagal eilinio valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas, priemokų pasikeitimai ir darbuotojų kaitumas.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-21