BDAR
gdpr

2021 metai

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2020 Darbuotojų sk. 2021 III ketv.*
Direktorius 1 4280 1 4338
Direktoriaus pavaduotojas 1 3646 1 4339
Vyriausiasis patarėjas 1 2828 0 0
Skyriaus vedėjas 3 2880 4 2772
Vyresnysis patarėjas 2 2685 1 2454
Patarėjas 9 2309 9 2435
Vyriausiasis specialistas 31 1709 30 1696

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2020 Darbuotojų sk. 2021 III ketv.*
Atrankos specialistas (A1) 3** 1282 3** 1753
Atrankos specialistas (A2) 2 1308 2 1575
Specialistas (A2) 1 1794 1 1897
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 694 1 907
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 355 1 725
Specialistas (B) 1 - 1 -
Specialistas (C) (0,5 etato) 1 556 1 559

* Darbo užmokesčio pokyčiai 2021 m. susiję su darbo užmokesčio bazinio dydžio pasikeitimu nuo 2021 m. sausio 1 d., stažo pasikeitimu ir darbuotojų kaita.

** 1 darbuotojas 0,5 etato ir 1 darbuotojas 0,75 etato.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-19