BDAR

2021 metai

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2020 Darbuotojų sk. 2021 II ketv.*
Direktorius 1 4280 1 4338
Direktoriaus pavaduotojas 1 3646 - -
Vyriausiasis patarėjas 1 2828 - -
Skyriaus vedėjas 3 2880 3 3361
Vyresnysis patarėjas 2 2685 2 2533
Patarėjas 9 2309 9 2205
Vyriausiasis specialistas 31 1709 32 1682

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2020 Darbuotojų sk. 2021 II ketv.*
Atrankos specialistas (A1) 3** 1282 3** 1568
Atrankos specialistas (A2) 2 1308 2 1451
Specialistas (A2) 1 1794 1 1808
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 694 1 780
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 355 1 725
Specialistas (B) 1 - 1 -
Specialistas (C) (0,5 etato) 1 556 1 559

* Darbo užmokesčio pokyčiai 2021 m. susiję su darbo užmokesčio bazinio dydžio pasikeitimu nuo 2021 m. sausio 1 d., stažo pasikeitimu ir darbuotojų kaita.

** 1 darbuotojas 0,5 etato ir 1 darbuotojas 0,75 etato.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-16