BDAR
gdpr

2021 metai

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2021 IV ketv.
Direktorius 1 4340 1 4345
Direktoriaus pavaduotojas 0,5 4418 1 4498
Vyriausiasis patarėjas 0,25 2795 0 0
Skyriaus vedėjas 3,5 3005 3 3160
Vyresnysis patarėjas 1,75 2675 2 3200
Patarėjas 8,75 2267 8 2384
Vyriausiasis specialistas 31,5 1679 32 1743

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2021 IV ketv.
Atrankos specialistas (A1) 3*** 1482 2** 1318
Atrankos specialistas (A2) 2 1491 2 1487
Specialistas (A2) 1 1886 1 2082
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 725 1 725
Specialistas (A2) (0,5-0,75 etato)*   1 943 1 1360
Specialistas (B) 1 - 1 -
Specialistas (C) (0,5 etato) 1 559 1 559

* I-III ketv. – 0,5 etato, IV ketv. –  0,75 etato,

** 1 darbuotojas 0,5 etato ir 1 darbuotojas 0,75 etato,

*** 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu.

Darbo užmokesčio pokyčius IV ketvirtyje lėmė padidėję priedai už stažą, pareiginės algos koeficientų padidėjimas pagal neeilinio valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas, priemokos ir darbuotojų kaitumas.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-21