BDAR

2020 metai

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

 

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų sk.

2019

 

Darbuotojų sk.

2020

IV ketv.*

1.

Direktorius

1

4194

1

4280

2.

Direktoriaus pavaduotojas

1

3142

1

3822

3.

Vyriausiasis patarėjas

1

2618

1

3185

4.

Skyriaus vedėjas

3

2399

3

2829

5.

Vyresnysis patarėjas

2

2595

2

3143

6.

Patarėjas

8

1971

9

2472

7.

Vyriausiasis specialistas

18

1600

31

1804

             

 

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

 

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų sk.

2019

 

Darbuotojų sk.

2020

IV ketv.*

1.

Atrankos specialistas (A1)

4**

1476

3**

1500

2.

Atrankos specialistas (A2)

6

992

2

1435

3.

Specialistas (A2)

1

1618

1

1980

4.

Specialistas (A2) (0,5 etato) 

1

530

1

821

5.

Specialistas (A2) (0,25 etato)

1

143

1

401

6.

Specialistas (B)

1

-

1

-

7.

Specialistas (C) (0,5 etato)

1

655

1

556

             

 

* Darbo užmokesčio pokyčiai 2020 m.  susiję su  darbo užmokesčio bazinio dydžio pasikeitimu nuo  2020 m. sausio 1 d., darbuotojų vertinimu, stažo pasikeitimu ir darbuotojų kaita.

** 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 – 0,75, 1 - 1.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

 

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2020 m. valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigų pavadinimas 

2020 m. III ketv.*

2019 m.

Darbuotojų skaičius  Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius 

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

  Direktorius  1 4280 1 4194
  Direktoriaus pavaduotojas 1 3621 1 3142
  Vyriausiasis patarėjas 1 2616 1 2618
  Skyriaus vedėjas 3 3001 4 2399
  Vyresnysis patarėjas 2 2480 1 2595
  Patarėjas 8 2234 8 1971
  Vyriausiasis specialistas 29 1740 18 1600

 

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2020 m. darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigų pavadinimas 

2020 m. III ketv.**

2019 m.

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius 

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

  Atrankos specialistas (A1) 3** 1196 4** 1476
  Atrankos specialistas (A2) 1 1408 6 992
  Specialistas (B)  1 - 1 -
  Specialistas (A2) (0,5 etato)  1 682 1 530
  Specialistas (A2) (0,25 etato)  1 361 1 143
  Specialistas (C) (0,5 etato) 1 556 1 655
  Specialistas (A2)  1 1794 1 1618

* Darbo užmokesčio pokyčiai 2020 m. susiję su  darbo užmokesčio bazinio dydžio pasikeitimu nuo  2020 m. sausio 1 d., darbuotojų vertinimu, stažo pasikeitimu ir darbuotojų kaita.

** 2 darbuotojai po 0,5 etato.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis apskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-21