BDAR

2019 metai

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2019 m. valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigų pavadinimas 

2019 m. IV ketv. 

2019 m.

Darbuotojų skaičius  Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius 

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

  Direktorius  1 4551 1 4194
  Direktoriaus pavaduotojas 1 3571 1 3142
  Vyriausiasis patarėjas - - 1 2618
  Skyriaus vedėjas 3 2782 4 2399
  Vyresnysis patarėjas 1 2637 1 2595
  Patarėjas 8 2135 8 1971
  Vyriausiasis specialistas 22 1826 17 1600

 

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2019 m. darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigų pavadinimas 

2019 m. IV ketv.

2019 m.

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius 

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

  Personalo atrankos specialistas (A1) 4 1596 4 1476
  Personalo atrankos specialistas (A2) 5 1202 3 992
  Specialistas (B)  1 - 1 -
  Specialistas (A2) (0,5 etato)  1 575 1 530
  Specialistas (A2) (0,25 etato)  1 75 1 143
  Specialistas (C) (0,5 etato) 1 649 1 655
  Specialistas (A2)  1 1594 1 1618

Vadovaujantis 2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.426 „Dėl  Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apskaitos tvarkymo centralizuotai“ ir  2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartimi Nr. 8S-107/ 27F11-60, duomenis apie vidutinį darbo užmokestį už 2019 m. III ir IV ketvirčius paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Darbo užmokesčio pokyčius metų bėgyje lėmė darbuotojų kaita, priedų už stažą keitimasis, priemokos už padidintą darbo krūvį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-09