Apibendrinta informacija apie anksčiau vykdytą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose priežiūrą

Apibendrinta informacija apie 2016 metais vykdytą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose priežiūrą

Apibendrinta informacija apie 2015 metais vykdytą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose priežiūrą

Valstybės tarnybos departamento Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo 2015 m. II pusmečio priežiūros planas 

Valstybės tarnybos departamento Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo 2015  m. I pusmečio priežiūros planas 

Apibendrinta informacija apie 2014 metais vykdytą valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose priežiūrą 

Informacija apie valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 8 dalies nuostatų įgyvendinimo tikrinimus nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
Apibendrinta informacija apie 2012 m. valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose nustatytus pažeidimus joms įgyvendinant Valstybės tarnybos įstatymą ir su juo susijusius teisės aktus 

Informacija apie atliktus planinius patikrinimus valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigose 2011 metais  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-06