Ataskaitos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdydamas Valstybės tarnybos departamento nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-983, 9.11 punktą, rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui ataskaitą apie Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m. 

2010 m.

2009 m.

2008 m.

2007 m.

2006 m.

2005 m. 

2004 m.

2003 m.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-12