Asmens duomenų sauga

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 27V-122 „Dėl duomenų subjektų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente tvarkos aprašo patvirtinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-29