Asmens duomenų apsauga

Valstybės tarnybos departamento duomenų apsaugos pareigūne paskirta Daiva Bukauskienė, Valstybės tarnybos departamento Registro ir informacinių sistemų skyriaus patarėja.  

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną klausimais, susijusiais su Valstybės tarnybos departamento tvarkomais jų asmens duomenimis, el. p. daiva.bukauskiene@vtd.lt

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 27V-122 „Dėl duomenų subjektų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-05