Asmens duomenų apsauga

Valstybės tarnybos departamento duomenų apsaugos pareigūne paskirta Daiva Bukauskienė, Valstybės tarnybos departamento Registro ir informacinių sistemų skyriaus patarėja.  

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną klausimais, susijusiais su Valstybės tarnybos departamento tvarkomais jų asmens duomenimis, el. p. daiva.bukauskiene@vtd.lt

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 27V-94 „Dėl asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-16