Galimybių studijos, analizės, tyrimai

2017 metai

2016 metai

 • Studija-tyrimas „Pasitikėjimo valstybės tarnyba veiksnių analizė ir pasitikėjimo valstybės tarnyba didinimo galimybės“
  UAB „PVC“, 9 800,00 Eur
 • „Investicijų projekto „Informacinių ir komunikacinių priemonių, skirtų efektyviau valdyti žmogiškuosius išteklius viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, sukūrimas ir įdiegimas“ parengimo paslaugos“ (vykdomas) 
  UAB „IO projects“, 10 043,00 Eur
 • „Investicijų projekto „Centralizuoto valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų darbo užmokesčio skaičiavimo, išmokėjimo ir su šiais procesais susijusių žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijų atlikimo sprendimo parengimas ir pagrindimas“ parengimo paslaugos“ (vykdomas) 
  UAB „Civitta“, 8470,00 Eur 

2015 metai

2013 metai

 • „Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos rizikos analizės paslaugos“ (atliktas Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistemos kibernetinio saugumo auditas, informacija konfidenciali) 
  UAB „BAIP“, 54 450,00 Lt, projektas Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-01-003 „Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra“ 
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-08