Teisės aktų pažeidimai

Seimo kontrolieriaus iniciatyva pradėto Lietuvos Respublikos ministerijų ir joms pavaldžių institucijų svetainių atitikimo įstatymų reikalavimams tyrimo pažyma

Atsižvelgiant į šią Seimo kontrolieriaus pažymą, Valstybės tarnybos departamento svetainės sritis „Teisės aktų pažeidimai“ išskirta į privalomas dalis: „Seimo kontrolierių pažymos“, "Valstybės kontrolierių pažymos“, „Teismo sprendimai“, „Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai“

Valstybės kontrolieriai nėra priėmę sprendimų dėl Valstybės tarnybos departamento veiksmų.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 6 d. nutartis byloje Nr. A63-2173/2011 

Vykdydamas šią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, Valstybės tarnybos departamentas  įpareigojo Švenčionių rajono savivaldybės administraciją priimti A. Ž. į pareigas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 2 dalį.

Valstybės tarnybos departamente 2014 m. tarnybinių nusižengimų nenustatyta.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-15