Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymai

1. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr.27V-157 „Dėl Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

2. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 27V-154 „Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos posistemės „Savitarna“ prisijungimo kortelių išdavimo taisyklių patvirtinimo“

3. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 27V-203 „Dėl specialių reikalvimų, kuriuos turi atitikti valstybės tarnautojai, atliekantys su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje susijusią veiklą". Rekomendacijos

4. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 27V-162 „Dėl Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“

5. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 27V-112 ,,Dėl valstybės tarnautojų siuntimo tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse institucijose ar užsienio valstybių institucijose atrankos organizavimo ir vykdymo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos aprašo patvirtinimo“

6. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 27V-1 „Dėl Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo tvirtinimo“

7. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“

8. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 27V-23 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

9. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 27V-25 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 15 d įsakymo Nr. 27V-154 „Dėl valstybės tarnybos valdymo informacinės sitemos posistemės SAVITARNA prisijungimo kortelių išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

10. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. 27V-111 „Dėl įstaigų vadovų, vidaus audito tarnybų vadovų bei auditorių, vertinimo komisijos narių ir 18-20 kategorijų valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų patvirtinimo“

11. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 27V-8 Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

12. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 27V-143 „Dėl Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

13. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 27V-58 „Dėl Valstybės tarnybos departamento vidaus kontrolės aprašo patvirtinimo“ 

14. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 27V-131 „Dėl atrankos į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-12