Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimai

1. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2005 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. 170 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus“

2. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2005 m. balandžio 22 d. sprendimas Nr. 233 „Dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus“

3. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2006 m. gegužės 19 d. sprendimas Nr. 925 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vyriausiojoje rinkimų komisijoje patvirtinimo“

4. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimas Nr. 964 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje patvirtinimo“

5. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2006 m. birželio 14 d. sprendimas Nr. 1001 „Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų sąrašo ir pareigybių kategorijų bei pareiginių algų koeficientų ribų, Seimo kanceliarijos struktūros, didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Seimo kanceliarijoje patvirtinimo“

6. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007 m. liepos 11 d. sprendimas Nr. 1722 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje patvirtinimo“

7. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007 m. lapkričio 21 d. sprendimas Nr. 1922 „Dėl didžiausio leistinoLietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus“

8. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. 2177 „Dėl didžiausio leistino Nacionalinės sveikatos tarybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus“

9. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. liepos 11 d. sprendimas Nr. 2367 „Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, didžiausio leistino skaičiaus“

10. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. 2381 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, didžiausio leistino skaičiaus patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-12