Kiti su valstybės tarnyba susiję teisės aktai

Įstatymai  

1.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas

2.  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

3.  Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymas

4. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas

5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

6. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų įstatymas

7. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas

8. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

9.  Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas

10. Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymas

11. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

12. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

13. Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas

14. Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas 

15. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1407„Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 1099 „Dėl pareigybių, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, sąrašo nustatymo“

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1414 „Dėl prtendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-12