Vidaus administravimo skyrius

Jolita Urbonienė

Skyriaus vedėja

1. Įgyvendinti įstaigos struktūrinius  pertvarkymus.
2. Koordinuoti projekto „Valstybės ir  savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų ir dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ įgyvendinimą.
3. Koordinuoti sklandų buhalterinės apskaitos duomenų ir dokumentų perdavimą Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytais terminais.
4. Užtikrinti veiklos efektyvumo didinimo krypčių reikšmių  pasiekimą įstaigoje pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019-2021 metų strateginį veiklos planą.

Gintarė Gužauskaitė

Patarėja

1. Parengti veiklos įsakymų pagal skyriaus kompetenciją pakeitimų ar pripažinimų netekusiais galios projektus.
2. Pateikti pasiūlymus skyriaus vedėjai dėl veiklos efektyvumo didinimo krypčių reikšmių  pasiekimo įstaigoje pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019-2021 metų strateginį veiklos planą.

Laimutė Ona Drazdauskaitė

Vyriausioji specialistė

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-03