Teisinio atstovavimo ir stebėsenos skyrius

Inga Sirutavičė

Skyriaus vedėja

1. Užtikrinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. išnagrinėtų bylų, susijusių su tarnybos santykiais, apžvalgos ir analizės parengimą.
2. Parengti 2019 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizę.
3. Atnaujinti ir pateikti vadovybei Tarnybinių nusižengimų tyrimo schemą (atmintinę) pagal galiojančius teisės aktus.
4. Suorganizuoti ir dalyvauti 6 metodinėse konsultacijose VTĮ įgyvendinimo klausimais. 

Darius Bradūnas

Patarėjas

1. Parengti naujausios teismų praktikos, susijusios su tarnybiniais ginčais, apžvalgą ir rekomendacijas ir pateikti Vidaus reikalų ministerijai.
2. Parengta atnaujinta tarnybinių nusižengimų tyrimų schema.
3. Suorganizuoti ir dalyvauti 3 konsultacijose Valstybės tarnybos įstatymo taikymo klausimais.

Rima Tubutienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti 2019 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizę.
2. Suorganizuoti ir dalyvauti 3 metodinėse konsultacijose VTĮ įgyvendinimo klausimais. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-03