Tarnybos sąlygų skyrius

Lina Daujotaitė-Prūsaitienė

Skyriaus vedėja

1.Parengti ES valstybių patirties tarnybinės veiklos vertinimo srityje apžvalgą.
2. Organizuoti Valstybės tarnybos įstatymo atitinkamų nuostatų taikymo rekomendacijų parengimą pagal pasikeitusius teisės aktus ir patalpinimą įstaigos interneto svetainėje:
    1) rekomendacija dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;
    2) rekomendacija dėl atostogų valstybės tarnautojams suteikimo; 
    3) rekomendacija dėl valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo; 
    4) rekomendacija dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams.
3. Organizuoti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubrikos parengimą pagal TSS kompetenciją įstaigos interneto svetainėje.
4. Asmenų ir įstaigų paklausimų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo 2019 m. analizė ir probleminių sričių identifikavimas, pasiūlymų dėl teisės aktų keitimo parengimas, kurie bus teikiami Vidaus reikalų ministerijai.
5. Organizuoti ir/ar dalyvauti Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos metodinėse konsultacijose TSS kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

Skaidrė Katiliavienė

Patarėja

1. Parengti ES valstybių patirties tarnybinės veiklos vertinimo srityje apžvalgą.
2. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų atitinkamų nuostatų taikymo rekomendaciją dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, pateikti įstaigos vadovui ir talpinimui įstaigos interneto svetainėje.
3. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų atitinkamų nuostatų taikymo rekomendaciją dėl valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo, pateikti įstaigos vadovui ir talpinimui įstaigos interneto svetainėje.
4. Koordinuoti ir parengti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubriką pagal TSS kompetenciją įstaigos interneto svetainėje.
5. Dalyvauti Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos metodinėse konsultacijose TSS kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

Loreta Baršauskienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų atitinkamų nuostatų taikymo rekomendaciją dėl valstybės tarnautojų atostogų, pateikti įstaigos vadovui ir talpinimui įstaigos interneto svetainėje.
2. Parengti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubriką pagal TSS kompetenciją įstaigos interneto svetainėje.
3. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų atitinkamų nuostatų taikymo rekomendaciją dėl valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo, pateikti įstaigos vadovui ir talpinimui įstaigos interneto svetainėje.
4. Dalyvauti Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos metodinėse konsultacijose TSS kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

Edita Mielienė

Vyriausioji specialistė

1. Pagal Valstybės tarnautojų registro duomenis parengti informaciją apie valstybės tarnybos pokyčius.
2. Parengti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubriką pagal TSS kompetenciją įstaigos interneto svetainėje.
3. Išanalizuoti asmenų ir įstaigų paklausimus dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo 2019 m. ir identifikuoti problemines sritis, parengti pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, kurie bus teikiami Vidaus reikalų ministerijai.
4. Pagal Valstybės tarnautojų registro duomenis parengti analitinę pažymą apie valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų kvalifikacijos tobulinimo įgyvendinimą ir pateikti Valstybės tarnybos departamento direktoriui.

Liuda Ruseckaja Vyriausioji specialistė

1. Parengti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubriką pagal TSS kompetenciją įstaigos interneto svetainėje.
2. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų atitinkamų nuostatų taikymo rekomendaciją dėl valstybės tarnautojų atostogų suteikimo ir patalpinti įstaigos interneto svetainėje.
3. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų atitinkamų nuostatų taikymo rekomendaciją dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams ir patalpinti įstaigos interneto svetainėje.
4. Organizuoti ir dalyvauti Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos metodinėse konsultacijose TSS kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.
5. Asmenų ir įstaigų paklausimų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo 2019 m. analizė ir probleminių sričių identifikavimas, pasiūlymų dėl teisės aktų keitimo parengimas, kurie bus teikiami Vidaus reikalų ministerijai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-03