Finansų skyrius

Gražina Lasytė

Skyriaus vedėja

1. Kontroliuoti ir užtikrinti Valstybės tarnybos departamentui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir lėšų, gautų iš kitų finansavimo šaltinių, panaudojimo apskaitą ir buhalterinės apskaitos vykdymą. 
2. Organizuoti Valstybės tarnybos departamento finansinės atskaitomybės tvarkymą ir užtikrinti finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimą atitinkamoms institucijoms ir viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo sistemoje (VSAKIS) nustatytais terminais. 
3. Parengti Valstybės tarnybos departamento prie VRM 2020 m. programų sąmatas ir pateikti Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentui.
4. Užtikrinti sklandų buhalterinės apskaitos duomenų ir dokumentų perdavimą Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytais terminais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-04