Atrankų skyrius

Jurgita Deveikytė

Patarėja

1. Organizuoti Centralizuotos atrankos procesų ir jų įgyvendinimo analitinės studijos pristatymą VRM vadovybei. 
2. Pagal kompetenciją pateikti pastabas ir pasiūlymus keičiamai Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikai.
3. Priėmus Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimus, koordinuoti pareigybių aprašymų ruošinių, tvirtinamų VTD direktoriaus įsakymu, parengimą.
4. Organizuoti vidinius mokymus dėl Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų taikymo ir Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos taikymo VTD darbuotojams.

Arvydas Kazlauskas

Patarėjas

1. Sukoordinuoti ir dalyvauti kompleksinio vertinimo struktūros modifikavimo, instrumentų, instrukcijų parengimo taikymui, užduočių rinkinių sudarymo veikloje. 
2. Sukoordinuoti ir užtikrinti Centralizuotos atrankos įgyvendinimo priemonių plane Atrankų skyriaus įsipareigotų vidinių mokymų pagal numatytą grafiką įgyvendinimą. 
3. Sukoordinuoti ir užtikrinti grįžtamojo ryšio iš centralizuotuose valstybės tarnautojų konkursuose/atrankose dalyvavusių pretendentų surinkimą, jo analizę ir pažymų parengimą.

Alma Markevičienė

Patarėja

1. Sukoordinuoti ir dalyvauti kompleksinio vertinimo struktūros modifikavimo, instrumentų, instrukcijų parengimo taikymui, užduočių rinkinių sudarymo veikloje. 
2. Sukoordinuoti ir užtikrinti Centralizuotos atrankos įgyvendinimo priemonių plane Atrankų skyriaus įsipareigotų vidinių mokymų pagal numatytą grafiką įgyvendinimą. 
3. Sukoordinuoti ir užtikrinti grįžtamojo ryšio iš centralizuotuose valstybės tarnautojų konkursuose/atrankose dalyvavusių pretendentų surinkimą, jo analizę ir pažymų parengimą.

Diana Černiavska

Vyriausioji specialistė

1. Parengti metodinę priemonę – Atmintinė asmenims, siekiantiems atkurti valstybės tarnautojo statusą, atleistiems po 2018 m. gruodžio 31 d.
2. Organizuoti ir pravesti mokymus dėl buvusių valstybės tarnautojų statuso atkūrimo, darbo su rezervu procedūrų, pretendentų atitikimo bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams vertinimo.
3. Parengti atnaujintą informaciją Vtd.lt ir Portalas.vtd.lt svetainėms apie pasikeitusias procedūras dėl statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo.

Dalia Janulevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti konkursų komisijos posėdžių protokolų šablonus. 
2. Priėmus Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimus, parengti patarėjų pareigybių aprašymų ruošinius, tvirtinamus VTD direktoriaus įsakymu.

Žigimantas Pečiūra

 

 

Renatas Sriubas

Vyriausiasis specialistas

 

 

Vyriausiasis specialistas

1. Atlikti apklausą apie asmenis, dalyvavusius kompleksiniame vertinime Valstybės tarnybos departamente; pagal apklausos rezultatus parengti pažymą ir pateikti pasiūlymus dėl kompleksinio vertinimo efektyvumo didinimo.
2. Surinkti grįžtamąjį ryšį iš centralizuotuose valstybės tarnautojų konkursuose dalyvavusių pretendentų.

1. Sukurti gerai konkursuose pasirodžiusių asmenų duomenų bazės šabloną.
2. Parengti rekomendacijas įstaigoms dėl pretendentų vertinimo komisijoje telekomunikacijų galiniais įrenginiais.
3. Dalyvauti įgyvendinant Centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos sistemos įgyvendinimo priemonių plano 18.2 veiklą „Komunikavimas per „Facebook“.

Eglė Karlonaitė

Vyriausioji specialistė

1. Dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų karjeros dienų renginiuose, pristatant valstybės tarnybą kaip patrauklų darbdavį jaunimui.
2.Organizuoti mokymus naujiems Valstybės tarnybos departamento darbuotojams (administratoriams, vadybininkams) statuso atkūrimo, darbo su rezervu, pretendentų atitikimo bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams vertinimo srityse.
3. Parengti metodinę priemonę – Atmintinę asmenims, esantiems pretendentų rezerve dėl jų priėmimo į valstybės tarnybą ypatumų.
4. Parengti atnaujintą informaciją Vtd.lt ir Portalas.vtd.lt svetainėms apie pasikeitusias procedūras deleguotų nacionalinių ekspertų atrankų ir valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo srityse.

Vaiva Minkevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Įvertinti visų 2018 m. įstaigų pateiktų prašymų skelbti konkursą/atranką į karjeros valstybės tarnautojo pareigas pareigybių aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams.
2. Priėmus Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimus, parengti specialistų pareigybių aprašymų ruošinius, tvirtinamus VTD direktoriaus įsakymu.
3. Atlikti visų nuo 2019 m. sausio 1 d. pateikiamų prašymų skelbti konkursą/atranką į karjeros valstybės tarnautojo pareigas būsenų kitimo statistinę analizę.

Lina Pranskevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Atrankų skyriaus pareigybių aprašymų projektus.
2. Parengti Pretendentų vertinimo komisijoje telekomunikacijų galiniais įrenginiais organizavimo tvarkos aprašo projektą.
3. Dalyvauti rengiant sutartis dėl galimybių VTD darbuotojams tikrinti atrinktus pretendentus registruose (Vidaus reikalų pareigūnų registre; Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre; Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre).
4. Priėmus Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimus, parengti įstaigų ir padalinių vadovų pareigybių aprašymų ruošinius, tvirtinamus VTD direktoriaus įsakymu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-29