Administracija

Gediminas Miškinis

Direktorius 

1. Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimas, pereinant prie centralizuotos valstybės tarnautojų konkursų (atrankos) tvarkos (modelio).
2. Projekto „Vieningos personalo administravimo IS kūrimas, tobulinimas ir įdiegimas“ įgyvendinimas numatytais ir patvirtintais terminais.
3. Valstybės tarnybos departamento  prie Vidaus reikalų ministerijos struktūros pertvarka (struktūros pertvarka, padalinių nuostatai, pareigybių aprašymai ir kt.).
4. Pareigybių aprašymo katalogo sukūrimas (gavus papildomus asignavimus IT sprendimo sukūrimui ir įdiegimui). 

Edvardas Žukauskas

Direktoriaus pavaduotojas

1. Pagal savo įgaliojimus užtikrinti, kad bendra valstybės tarnautojų kompetencijų valdymo, veiklos vertinimo, asmens e. bylų tvarkymo sistema būtų įdiegta.
2. Užtikrinti, kad Valstybės tarnybos departamento kasmetinė ataskaita apie Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą būtų pateikta vidaus reikalų ministrui.
3. Užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo 2019 m. probleminių sričių ir gerosios praktikos identifikavimą, pasiūlymų dėl teisės aktų keitimo pateikimą Vidaus reikalų ministerijai.
4. Užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo komentaro parengimą ir patalpinimą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.
5. Pateikti Europos Sąjungos Dvynių projekto Nr. ENPI/2016/378418 „Parama vykdant tolimesnes valstybės tarnybos reformas Azerbaidžane“ galutinės ataskaitos projektą. 

Aistis Rusteika

Vyriausiasis patarėjas

1. Koordinuoti Koordinacinės analitikos grupės veiklą ruošiant ir analizuojant informaciją.
2. Organizuoti Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos viešajam administravimui  sklaidą ir konsultacijas valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms.

Osvaldas Šarmavičius

Vyriausiasis patarėjas

1. Stebėti ir analizuoti valstybės tarnautojų centralizuotos atrankos procesų rezultatus ir kokybę, nustatyti tobulintinas sritis, pateikti pasiūlymus dėl efektyvumo didinimo, teisinio reguliavimo tobulinimo.
2. Koordinuoti departamento valstybės tarnautojų dalyvavimą  centralizuotos atrankos į valstybės tarnybą komisijų darbe ir konkursų (atrankų) organizavime.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-03