VTD specialistai organizavo metodinę konsultaciją Šilutės rajono savivaldybės administracijoje

2017 04 26
logo_su_krast.jpg

Šių metų balandžio 25 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijoje Valstybės tarnybos departamentas suorganizavo metodinę konsultaciją-diskusiją valstybės tarnautojams, atliekantiems personalo administravimo ir tvarkymo funkcijas. Konsultacijos metu buvo aptarti klausimai dėl valstybės tarnautojų atrankos, valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas ir valstybės tarnautojų atleidimo iš pareigų reglamentavimo, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo metu dažniausiai daromų klaidų, valstybės tarnautojų socialinių garantijų ir kt. Konsultacijoje dalyvavo Šilutės ir Tauragės apskrityje esančių valstybės ir savivaldybių įstaigų atstovai.