VTD kurs naujus žmogiškųjų išteklių valdymo IT įrankius

Data

2017 03 13

Įvertinimas
0
ESFIVP-I-3_g.jpg

Valstybės tarnybos departamentas (VTD) parengė investicijų projektą „Informacinių ir komunikacinių priemonių, skirtų efektyviau valdyti žmogiškuosius išteklius viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, sukūrimas ir įdiegimas“, pagal kurį numatyta sukurti keletą naujų IT įrankių, padėsiančių įstaigoms efektyviau valdyti savo žmogiškuosius išteklius ir sutaupyti lėšų.

Ypač laukiama įstaigų – nuotolinio mokymo platforma. Šiuo metu dalis valstybės tarnautojų, ypač dirbančių mažesniuose miestuose, neturi galimybės išklausyti kai kurių mokymų, nes jie organizuojami tik Vilniuje arba yra per brangūs įstaigoms. Taip pat neretai įstaigoms sudėtinga įvertinti perkamų mokymų kokybę. Dalis ypač reikalingų mokymo programų, sukūrus platformą, bus prieinamos per ją visiems Lietuvos valstybės tarnautojams, kad ir kur jie būtų, jiems patogiu laiku. Taip bus taupomos valstybės biudžeto lėšos bei užtikrinama valstybės tarnautojų mokymų kokybė.

Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) papildžius elektroninės asmens bylos duomenų struktūras ir įdiegus papildomų funkcionalumų, atsiras galimybė efektyviau įgyvendinti tarnybinį kaitumą, atlikti tam tikrų gebėjimų turinčių tarnautojų paiešką, identifikuoti talentus bei juos ugdyti. Taip pat bus įdiegti įrankiai, skirti analizuoti bei prognozuoti valstybės tarnautojų kompetencijų ir kvalifikacijos poreikį.

VTD siekia padėti įstaigoms profesionaliau ir efektyviau organizuoti valstybės tarnautojų atrankos antrąjį etapą. Projekto metu bus sukurtas testavimo funkcionalumas, skirtas antrojo atrankos etapo testų parengimui ir sprendimui VATIS aplinkoje. Dar viena būsima naujovė – IT sprendimas, padėsiantis atlikti įsitraukimo į valstybės tarnybą tyrimus.

Keletas naujų funkcionalumų bus skirti užtikrinti kokybiškesnį diplomatinės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymą bei įsidarbinimą Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose.

Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.5-ESFA-V-923 priemonę „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“. 

Domiesi valstybės tarnyba? Skaityk „Valstybės tarnybos aktualijas“!