Priminimas užpildyti klausimynus apie mokymo kokybę

Data

2018 08 08

Įvertinimas
1
StockSnap_0R3YHO1GCM.jpg

Valstybės tarnybos departamentas, prižiūrintis, kaip įgyvendinamas Valstybės tarnybos įstatymas ir su juo susiję teisės aktai, primena, kad Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1575, įtvirtinta nuostata, jog valstybės tarnautojus į pareigas priimantys asmenys įstaigose užtikrina, kad visi įstaigos valstybės tarnautojai pasibaigus jų mokymui Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) Savitarnos posistemėje užpildytų klausimynus apie mokymo kokybę.

Prašome visų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų laikytis teisės aktų reikalavimų ir užtikrinti, kad klausimynas apie išklausytų mokymų kokybę būtų pildomas laiku.