Prasidėjo Dvynių projekto su Azerbaidžanu veiklos

Data

2017 01 10

Įvertinimas
0
azerbaidzano_veliava.jpg

Valstybės tarnybos departamentas Azerbaidžane pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos Dvynių projekto veiklas. Šio projekto metu departamento specialistai konsultuos Azerbaidžaną dėl valstybės tarnautojų pareigybių grupavimo, atrankos, veiklos vertinimo, darbo apmokėjimo sistemų tobulinimo. 

ES Dvynių projekto įgyvendinimui vadovauja Vyriausybės kanceliarija, o nuolatinį projekto patarėją į Azerbaidžaną deleguoja Valstybės tarnybos departamentas. Trečiasis projekto partneris –  Europos socialinio fondo agentūra. 

Dvejų metų trukmės Dvynių projekto tikslas – padėti Azerbaidžanui vykdyti tolesnę valstybės tarnybos reformą. 

Dvynių projektai – viena iš ES priemonių, padedančių šalims kandidatėms ir naujoms šalims narėms integruotis į ES, taip pat Dvynių projektai yra vykdomi kaip kaimynystės ir partnerystės priemonė skatinant glaudesnį bendradarbiavimą ir nuoseklią ES ir šalių partnerių integraciją, taip pat partnerystės ir bendradarbiavimo bei kitų susitarimų įgyvendinimą. Pagal ją šalys partnerės taip pat skatinamos siekti gero valdymo, tolygios socialinės ir ekonominės plėtros. Tokių projektų metu šalys perima ir pritaiko ES senbuvių sukauptą patirtį.