Pagal naują aprašą apskaičiuoti tarnautojų atrankos rodikliai

Data

2018 02 14

Įvertinimas
0
statistika_maza.jpg

Valstybės tarnybos departamentas pradėjo skaičiuoti atrankos į valstybės tarnautojo pareigas vertinimo bei stebėsenos rodiklius pagal naują atrankos rodiklių skaičiavimo aprašą. Šiuo metu apskaičiuoti 2016-ųjų rodikliai. 

Rodikliai skaičiuojami pagal 2017 m. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus patvirtintą Atrankos į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių skaičiavimo aprašą, kuriame apibrėžti konkurso būdu vykdomos atrankos į karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo pareigas rodikliai ir jų skaičiavimo tvarka. Beje, šiuo aprašu gali naudotis ir įstaigos, vertindamos savo atrankos procesus

Kiekvienais metais skaičiuojami rodikliai padės sistemingai analizuoti ir vertinti atrankos į valstybės tarnybą procesą, jo kokybę ir efektyvumą bei nustatyti tobulintinas sritis. 2017-ųjų rodiklius planuojama turėti šių metų viduryje. 

Svarbiausi 2016 m. atrankos į valstybės tarnautojo pareigas atrankos rodikliai 

Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio reikšmė
Priimtų į pareigas valstybės tarnautojų dalis iš visų konkursu planuotų priimti valstybės tarnautojų 82,88 %
Konkursų, pasibaigusių valstybės tarnautojo priėmimu į pareigas, dalis 65,47 %
Vidutinis pretendentų, pateikusių prašymus leisti dalyvauti konkurse, skaičius 7,9 vnt.
Priimtų į pareigas valstybės tarnautojų kaita per 3 mėn. 2,68 %
Priimtų į pareigas valstybės tarnautojų kaita per 12 mėn. 8,86 %
Vidutinė valstybės tarnautojo priėmimo į pareigas organizavimo trukmė iki pokalbio įstaigoje 41,1 d.
Vidutinė valstybės tarnautojo priėmimo į pareigas organizavimo trukmė 58,8 d.
Pretendentų pasitenkinimas vadovavimo gebėjimų tikrinimu Valstybės tarnybos departamente 79,03 %
Pretendentų pasitenkinimas užsienio kalbų mokėjimo tikrinimu Valstybės tarnybos departamente 66,39 %

Daugiau apie atrankos vertinimo rodiklių rezultatus rasite čia