Kviečiame teikti pasiūlymus dėl tarnautojų atrankos

Data

2017 01 09

Įvertinimas
0
VTD_852x536.jpg

Valstybės tarnybos departamentas kartu su Vidaus reikalų ministerija parengė naujos Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo redakcijos projektą ir kviečia teikti pasiūlymus dėl jo tobulinimo.

Projekte siūloma nemažai naujovių, kurios valstybės tarnautojų atranką padarytų skaidresnę bei efektyvesnę, sudarytų galimybę profesionaliau patikrinti pretendentų kompetencijas (ypač pretenduojant į įstaigos vadovo pareigas), konkursus organizuojančioms komisijoms suteiktų daugiau laisvės į valstybės tarnautojo pareigas atrenkant tinkamiausią pretendentą. Dokumentas parengtas atsižvelgiant į mokslininkų, įstaigų personalo administravimo tarnybų specialistų bei vadovų, pačių pretendentų, valstybės tarnautojų pasiūlymus.

Aprašo projekte siūloma diferencijuoti pretendentus pagal bendrųjų gebėjimų testo rezultatus – kuo geriau pretendentas išlaikys testą, tuo į aukštesnes pareigas galės pretenduoti. Taip pat siūloma nustatyti, kad konkurso balas būtų sudarytas iš dviejų dalių: bendrųjų gebėjimų testo balo (40 proc. galutinio balo) ir įstaigos konkurso komisijos skirto balo (60 proc. galutinio balo).

Pagal naująjį tvarkos aprašą, įstaigos galėtų konkursus organizuoti keliais etapais. Pavyzdžiui, esant dideliam skaičiui pretendentų, įstaiga galėtų pretendentams pateikti spręsti testą, o į interviu kviesti tik geriausiai testą išlaikiusiuosius. Taip pat numatyta galimybė interviu vykdyti nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, per „Skype“ programą.

Atrenkant įstaigų vadovus, siūloma apriboti konkurso komisijos narių skaičių iki 5 ir numatyti, kad konkursą organizuojanti įstaiga į komisiją gali deleguoti 3 narius. Taip pat palikta galimybė į konkurso komisijos sudėtį įtraukti ir nevyriausybinės organizacijos atstovą (tokiu atveju konkurso komisiją sudarytų 6 komisijos nariai), kas taip pat padidintų atrankos skaidrumą.

Nuo 2019 m. siūloma konkursų komisijoms sudaryti galimybę konkursų nugalėtojų nepriekaištingą reputaciją bei atitiktį bendriesiems reikalavimams pasitikrinti valstybės registruose, pavyzdžiui, ar nėra teisti už sunkius, labai sunkius ir kitokio pobūdžio nusikaltimus, ar nebuvo atleisti iš pareigų dėl tarnybinės nuobaudos ir pan. Tai sumažins galimybę į valstybės tarnautojo pareigas priimti asmenį, kuris tokios teisės neturi.

Projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje, kur visuomenė ir suinteresuotos institucijos gali pateikti pastabas ir pasiūlymus.