Kviečiame dalyvauti profesinės etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose Kaune ir Šiauliuose

Data

2019 09 26

Įvertinimas
0
Registracija.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas „2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“, vykdo bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005, kurio tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą bei skatinti geriau suvokti tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos svarbą.

Informuojame, kad įgyvendinant šį projektą 2019 m. spalio 15, 23 ir lapkričio 6, 7 dienomis organizuojami tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymai, skirti viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams (toliau – Mokymai), kuriuose maloniai kviečiame dalyvauti Kauno ir Šiaulių apskričių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus (įstaigų vadovai, karjeros, statutiniai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai), dirbančius anksčiau išvardintose srityse. 

Registruotis į mokymus Kaune, kurie vyks spalio 15 ir lapkričio 7 dienomis, prašytume paspaudus šią nuorodą. Mokymai vyks Kaune, Best Western Santakos viešbutyje, J. Gruodžio g. 21 (susipažinti su spalio 15 ir lapkričio 7 dienos darbotvarkėmis). Mokymai Šiauliuose vyks spalio 12 ir lapkričio 6 dienomis (susipažinti su spalio 12 ir lapkričio 16 dienos darbotvarkėmis). Registruotis į mokymus Šiauliuose prašytume paspaudus šią nuorodąMokymai vyks Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriuje, Vytauto g. 267.

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija), profesinė etika ir korupcijos prevencija yra išskirta, kaip viena iš prioritetinių valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo sričių.