Keičiasi dirbančiųjų pagal darbo sutartį konkursų skelbimo tvarka

Data

2017 07 10

Įvertinimas
1
DSC_3222.jpg

Nuo liepos 1-osios įsigaliojo Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimai – nuo šiol konkursai į įstaigų vadovų, pavaduotojų, struktūrinių padalinių vadovų, vyriausiųjų buhalterių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir  gaunančių darbo užmokestį iš ES lėšų, centralizuotai skelbiami Valstybės tarnybos portale. Prašymus užimti šias pareigas pretendentai taip pat centralizuotai teiks per patogią Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą

Įstaigos vadovas, norėdamas paskirti asmenį, atsakingą už konkursų duomenų tvarkymą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, Valstybės tarnybos departamentui kartu su lydraščiu turi pateikti tokio asmens pasižadėjimo saugoti asmens duomenų paslaptį originalą ir prašymą suteikti duomenų tvarkymo ir peržiūros teises. Daugiau skaitykite Valstybės tarnybos portale, rubrikoje „VATARAS ir VATIS“, skiltyje „Informacija įstaigos duomenų tvarkytojui“.