Informuojame pretendentus į valstybės tarnautojų pareigas dėl darbo patirtį įrodančių dokumentų ir užsienio kalbų mokėjimo pažymų

Data

2020 03 17

Įvertinimas
1
photo-1562564055-71e051d33c19.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informuoja, jog konkursai ir pakaitinių atrankos (toliau – konkursai) į valstybės tarnautojų pareigas pagal Įstaigų pateiktus prašymus paskelbti konkursus  yra skelbiami nustatyta tvarka.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, pretendentams nesant galimybėms per nustatytą terminą pateikti darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS), prašome apie tai informuoti konkretaus konkurso atsakingą kontaktinį asmenį skelbime nurodytu el. paštu. Remiantis Jūsų el. paštu pateiktu laišku, dokumentų pateikimo terminas bus pratęstas 5 darbo dienas pasibaigus karantinui Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Taip pat remiantis jau paminėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, pretendentams, neturintiems pažymos apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį, jį bus galima pasitikrinti pasibaigus karantinui Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atkreipiame dėmesį, kad iki pretendentų vertinimo komisijoje dienos, užsienio kalbos lygį patvirtinanti pažyma turi būti pateikta per VATIS arba konkurso dieną.

Pažyma apie nustatytą užsienio kalbos lygį, vadovaujantis Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-279, galioja trejus metus nuo jos išdavimo dienos. Akredituotų asmenų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą, sąrašas pateikiamas čia.