Dėmesio rengiantiems valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus!

2017 06 29
business-woman-working-on-laptop-in-her-office-picjumbo-com.jpg

Valstybės tarnybos departamentas  atnaujino Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimo rekomendacijas.

Rekomendacijose pateikta patarimų, kaip teisingai įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų pareigybes ir jų aprašymų rengimą, nuostatas, kokius veiksmus atlikti kiekviename pareigybės aprašymo rengimo etape. Taip pat rasite įvairių pavyzdžių bei teisminės praktikos atvejų.

Rekomendacijas skaitykite Valstybės tarnybos portalo skiltyje "Rekomendacijos" (7 p.).