Konsultacijos

Jei kreipiatės:

  • dėl bendrųjų gebėjimų testo, Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarnos ir pretendentų prašymų administravimo - spauskite „1", 
  • dėl vadovavimo gebėjimų tikrinimo - spauskite „2", 
  • dėl valstybės tarnautojų priėmimo - spauskite „3", 
  • dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio, teisių ir pareigų, tarnybinės atsakomybės, socialinių garantijų, atleidimo - spauskite „4", 
  • dėl valstybės tarnautojų karjeros - spauskite „5",  
  • dėl valstybės tarnautojų mokymo - spauskite „6", 
  • dėl Valstybės tarnautojų registro bei VATARAS ir VATIS Savitarnos posistemio - spauskite „7", 
  • dėl valstybės tarnautojų pažymėjimų ir tarnybinių pasų - spauskite „8".
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-10-28