Direktoriaus einamųjų metų veiklos užduotys

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

GEDIMINO MIŠKINIO

2019 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

1. Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimas, pereinant prie centralizuotos valstybės tarnautojų konkursų (atrankos) tvarkos (modelio).

2. Projekto „Vieningos personalo administravimo IS kūrimas, tobulinimas ir įdiegimas“ įgyvendinimas numatytais ir patvirtintais terminais.

3. Valstybės tarnybos departamento  prie Vidaus reikalų ministerijos struktūros pertvarka (struktūros pertvarka, padalinių nuostatai, pareigybių aprašymai ir kt.).

4. Pareigybių aprašymo katalogo sukūrimas (gavus papildomus asignavimus IT sprendimo sukūrimui ir įdiegimui).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-06