VTD specialistų konsultacijos

Jei kreipiatės:

  •    dėl bendrųjų gebėjimų testo, Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarnos ir pretendentų prašymų administravimo - spauskite „1",
  •    dėl vadovavimo gebėjimų tikrinimo - spauskite „2",
  •    dėl valstybės tarnautojų priėmimo - spauskite „3",
  •    dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio, teisių ir pareigų, tarnybinės atsakomybės, socialinių garantijų, atleidimo - spauskite „4",
  •    dėl valstybės tarnautojų karjeros - spauskite „5",
  •    dėl valstybės tarnautojų mokymo - spauskite „6",
  •    dėl Valstybės tarnautojų registro bei VATARAS ir VATIS Savitarnos posistemio - spauskite „7",
  •    dėl valstybės tarnautojų pažymėjimų ir tarnybinių pasų - spauskite „8".
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-23