Vidaus tvarkos taisyklės

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 27V-214.

Valstybės tarnybos departamento Vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 27V-197. 

Valstybės tarnybos departamento Pretendentų vertinimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 27V-204. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-16