Nuostatai

Nuo 2002 m. gruodžio 1 d. valstybės tarnybos tvarkymo funkciją Vyriausybės nutarimu pavesta vykdyti Valstybės tarnybos departamentui. 

Valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos funkcijos įtvirtintos Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnyje. 

Departamento įgaliojimai, uždaviniai, teisės ir veiklos organizavimo principai nustatyti Valstybės tarnybos departamento nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1323.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-29