2020 metai

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų

nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

 

 

Darbuotojų sk.

2019 m.

 

Darbuotojų sk.

2020 m.

I ketv.*

Darbuotojų sk.

2020 m.

II ketv.**

1.

Direktorius

1

4194

1

4239

1

4280

2.

Direktoriaus pavaduotojas

1

3142

1

3550

1

3592

3.

Vyriausiasis patarėjas

1

2618

1

2756

1

2756

4.

Skyriaus vedėjas

3

2399

3

2929

2

2760

5.

Vyresnysis patarėjas

2

2595

2

2408

2

2710

6.

Patarėjas

8

1971

7

2364

7

2164

7.

Vyriausiasis specialistas

18

1600

23

1625

28

1666

 

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių

pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

 

 

Darbuotojų sk.

2019 m.

 

Darbuotojų sk.

2020 m.

I ketv.*

Darbuotojų sk.

2020 m.

II ketv.**

1.

Atrankos specialistas (A1)

4***

1476

4***

1259

3***

1172

2.

Atrankos specialistas (A2)

6

992

5

1179

1

1210

3.

Specialistas (A2)

1

1618

1

1656

1

1744

4.

Specialistas (A2) (0,5 etato) 

1

530

1

594

2

678

5.

Specialistas (A2) (0,25 etato)

1

143

1

 

298

1

361

6.

Specialistas (B)

1

-

1

-

1

-

7.

Specialistas (C) (0,5 etato)

1

655

1

556

1

556

 

* Darbo užmokesčio pokyčiai 2020 m. I ketv. susiję su  darbo užmokesčio bazinio dydžio pasikeitimu nuo  2020 m. sausio 1 d., darbuotojų vertinimu, stažo pasikeitimu ir darbuotojų kaita.

** Darbo užmokesčio pokyčiai 2020 m. II ketv.  susiję su darbo stažo pasikeitimu ir darbuotojų kaita.

*** 2 darbuotojai po 0,5 etato.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis apskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-27