2020 metai

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2020 m. valstybės tarnautojų nustatytas vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigų pavadinimas 

2020 m. I ketv. 

2019 m.

Darbuotojų skaičius  Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius 

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

  Direktorius  1 4239 1 4194
  Direktoriaus pavaduotojas 1 3550 1 3142
  Vyriausiasis patarėjas - 2756 1 2618
  Skyriaus vedėjas 3 2929 4 2399
  Vyresnysis patarėjas 2 2408 1 2595
  Patarėjas 8 2364 8 1971
  Vyriausiasis specialistas 18 1625 17 1600

 

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2020 m. darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigų pavadinimas 

2020 m. I ketv.

2019 m.

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius 

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

  Atrankos specialistas (A1) 4 1259 4 1476
  Atrankos specialistas (A2) 5 1179 6 992
  Specialistas (B)  1 - 1 -
  Specialistas (A2) (0,5 etato)  1 594 1 530
  Specialistas (A2) (0,25 etato)  1 298 1 143
  Specialistas (C) (0,5 etato) 1 577 1 655
  Specialistas (A2)  1 1656 1 1618

* Darbo užmokesčio pokyčiai 2020 m. I ketv.  susiję su  darbo užmokesčio bazinio dydžio pasikeitimu nuo  2020 m. sausio 1 d., darbuotojų vertinimu, stažo pasikeitimu ir darbuotojų kaita.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-27