2019 metai

Valstybės tarnybos departamento prie VRM 2019 m. II ketv. valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigų pavadinimas 

2019 m. I ketv. 

2019 m. II ketv. 

Darbuotojų skaičius  Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius 

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

  Direktorius  1 4068 1 4068
  Direktoriaus pavaduotojas 1 2975 1 2830
  Vyriausiasis patarėjas 2 2347 2 2839
  Skyriaus vedėjas 6 2547 5 2398
  Patarėjas 7 1791 8 1993
  Vyriausiasis specialistas 14 1411 16 1471

 

Valstybės tarnybos departamento prie VRM 2019 m. II ketv. darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigų pavadinimas 

2019 m. I ketv.

2019 m. II ketv. 

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius 

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis, Eur

  Personalo atrankos specialistas 5 1418 6 1853
  Atrankų specialistas  2 699 2 1147
  Informacinių technologijų sistemų specialistas  1 1942 1 1912
  Visuomenės informavimo specialistas (0,5 etato)  1 425 1 543
  Archyvo tvarkytoja (0,25 etato)  1 157 1 171
  Vairuotojas  1 1087 1 1115
  Finansininkė 1 1721 1 1557

2019 m. pirmo ketvirčio darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai, padidėjo pareiginės algos bazinis dydis iki 173 Eurų, taip pat nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojęs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams. 

2019 m. II ketvirčio vyriausiojo patarėjo pareigybės darbo užmokestis pakito dėl dviejų darbuotojų su skirtingais koeficientais kaitos (direktoriaus pavaduotojas buvo perkeltas į vyr. patarėjus) ir dėl komandiruočių į Tbilisį. Skyrių vedėjų pareigybės darbo užmokestis sumažėjo dėl komandiruočių.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-08